Ansöka till gymnasiet

Du som går sista året i grundskolan får ett användarnamn och lösenord av din studie- och yrkesvägledare för att söka till gymnasiet. Sista ansökningsdag till gymnasiet för hösten 2024 är 14 februari. Vissa skolor, som exempelvis idrottsgymnasium, kan ha andra ansökningstider.

Inloggning

Gymnasieantagningen i KAK öppnar den 11 januari kl 09.00.

Personuppgifter

Kontrollera att alla dina personuppgifter stämmer. Genom att välja ”Ändra uppgifter” kan du ändra eller komplettera om något är felaktigt.

Sök utbildning

  1. Följ de instruktioner du får med din inloggningskod och fyll i ansökan enligt dina önskemål. Du kan när som helst gå in och ändra i din ansökan under valperioden, så länge du inte tryckt på bekräfta. Denna knapp låser din ansökan och du kan inte längre göra några ändringar. Är du osäker på dina val bör du vänta med att bekräfta.Det är viktigt hur du rangordnar dina val i den ordning du vill att de ska gälla. Om du kommer in på ditt förstahandsval stryks du automatiskt från de övriga alternativen.
  2. När du är säker på att du inte ska göra fler ändringar i din ansökan trycker du på bekräfta. När du har bekräftat din ansökan kan du inte göra nya val eller ändra din ansökan.
  3. Tryck på ”förhandsgranska utskrift” för att skriva ut en papperskopia. Denna kopia ska du som elev skriva under. Har du ingen skrivare kan du skriva ut den på skolan. Papperskopian ska lämnas till studievägledaren för vidarebefordran till intagningskansliet!

Bilagor

Till vissa program ska en bilaga fyllas i - till exempel övriga hantverk, säkerhetsprogrammet, NIU med flera.

Om du sökt Estetiska programmet med inriktning musik, ska önskemål om instrumentval bifogas med gymnasieansökan. Blankett kan du hämta hos studievägledaren.

Lämna information till kansliet

Vill du lämna information till intagningskansliet klickar du på den länken på sidan med dina personuppgifter. Här lämnar du ”bra att ha information”.

Övrigt

Introduktionsprogrammen: Finns det risk för att du inte kommer nå upp till målen? Är du osäker på hur det blir? Då ska du söka till något av de sökbara introduktionsprogrammen. Blir du behörig till sommaren kommer du att strykas från introduktionsprogrammen. Söker du inte introduktionsprogrammen och inte når upp till målen har du ingen plats på gymnasiet till hösten. Det är bättre att söka till introduktionsprogrammen om du är osäker på hur det kommer bli. För mer information om introduktionsprogrammen kontakta studie- och yrkesvägledaren.

Riksidrottsgymnasium: Sökande till ett riksidrottsgymnasium ska göra gymnasieval både i idrottsregionen och i hemregionen. Bifoga om möjligt kopia på den ansökan du gjort till respektive idrottsförbund eller intyg om uttagning av idrottsförbund om du har fått något sådant. Har du ingen kopia/intyg skriv in att du sökt riksidrottsgymnasium vid ”övrig information” till intagningskansliet.

Lärlingsutbildning: Vissa yrkesprogram erbjuder lärlingsutbildning. Det innebär att du är minst halva tiden ut på en eller flera olika arbetsplatser. Under tiden du är ute på arbetsplatsen ska du samtidigt klara av kurser som du läser på plats.

Flyttning/planerad flyttning: Ansökan ska göras där du är folkbokförd den 1 februari. Om du ska flytta kan du meddela det i din ansökan under ”lämna information till intagningskansliet” (se ovan). Intagningskansliet skickar då din ansökan för kännedom till den kommun som är aktuell. Så snart ett personbevis har kommit till nuvarande intagningskansli skickas din ansökan över till den nya hemkommunen.

Omval

Eventuella omval måste bekräftas. Det gör du genom att skriva ut en papperskopia som ska undertecknas och lämnas till studievägledaren inom omvalsperioden.

Känner du som förälder att det är något du undrar över angående ditt barns val till gymnasiet, är du välkommen att ta kontakt med skolans studie- och yrkesvägledare.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: