Övriga kommunala bolag

Kungsörs Kommunföretag AB
KKAB är kommunens helägda moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

Vafab Miljö
Vafab Miljö ägs av kommunerna i Västmanland, Heby kommun samt Enköpings kommun.

Kungsörs Grus

I detta företag äger Kungsörs kommun 25 procent. Kungsörs Grus bryter och levererar grus till cementfabriker.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: