Övriga kommunala bolag

Kungsörs Kommunföretag AB
KKAB är kommunens helägda moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

Kungsörs Vatten AB (KVAB) med dotterbolag Västra Mälardalens vatten och avlopp AB (VMVA)
KVAB ansvarar för att producera och distribuera dricksvatten av hög kvalitet till hushåll och företag i Kungsörs kommun. Löpande förvaltning, drift och underhåll sker via KVABs dotterbolag Västra Mälardalens vatten och avlopp AB, VMVA. Bolaget ägs till 50 procent av Kungsörs kommun och till 50 procent av Arboga kommun. VD för KVAB och VMVA är Ulf Zackrisson.

Kungsörs Grus

I detta företag äger Kungsörs kommun 25 procent. Kungsörs Grus bryter och levererar grus till cementfabriker.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: