Kungsör 2050

Nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Kungsörs långsiktiga utveckling. En aktuell översiktsplan är viktig för att skapa en hållbar och framgångsrik utveckling.

Kungsör sett från ovan

I en värld som ständigt förändras och där lagar och regler utvecklas kontinuerligt, fungerar översiktsplanen som vår kompass. Den hjälper oss inte bara att sätta riktningen för vår utveckling, utan även att säkerställa att vi är rustade för att möta de utmaningar och möjligheter som dagens och morgondagens samhälle erbjuder.

Vad är Kungsör för dig?

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan är ett stort arbete som tar lång tid. Nu behöver vi din hjälp för att kunna fastställa inriktningen för översiktsplanen.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: