Strategiskt läge och ett positivt företagsklimat

Detaljplanen är klar och infrastrukturen byggd, det är bara dig vi väntar på!

Arbete pågår vid Sliparen

Nära E20 har vi utökat ett befintligt industriområde med nya industritomter.

Företagspark Sliparen på Fabriksgatan, i östra delen av Kungsörs tätort, precis intill E20. I företagsparken finns redan idag flera olika branscher representerade.

Mäklare sköter försäljningen

Vi har hjälp av Mäklarfirman BLOKK vid försäljningen av industritomterna på Sliparen. Hör av dig till dem vid intresse för dessa industritomter.

Anders Holmqvist, mäklare
anders@blokkfast.se
0701-09 02 10

Läs mer om industritomterna på Sliparen här:

Vad säger detaljplanen?

Detaljplanen för området avser verksamhetsbebyggelse i form av småindustri och tomtarean varierar mellan ca 4 500 kvm och 12 600 kvm. Parkering sker på tomtmark.

På varje tomtmark finns möjlighet att uppföra byggnad om max 40 % av tomtarean. Högsta byggnadshöjd är 8 meter. För eventuell anslutning till fjärrvärmenätet hänvisar vi till Mälarenergi i Kungsör.

Markpris Sliparen

På området Sliparen är markpriset 153 kr/kvm
Avgifter för anslutning till vatten och avlopp, el, fiber och så vidare tillkommer

Karta över området Sliparen

default

Intresserad av verksamhetsmark i Kungsör?

Här anmäler du intresse för verksamhetsmark i Kungsörs kommun.

Din intresseanmälan tas emot och matchas mot befintlig, redan detaljplanelagd verksamhetsmark. Den ligger sedan delvis också till grund för det fortlöpande arbetet med framtagande av nya detaljplaner.

Information om näringslivet i Kungsör
Vi berättar gärna om det lokala näringslivet och näringslivsklimatet i Kungsör samt hur vi kan lotsa dig rätt med din verksamhet.

Visning av tomtmark
Visning sker enskilt eller med representant från kommunen. Förstås kan du titta på industritomterna på plats tillsammans med kommunen, du hittar kontaktuppgifter nedan.

Bokning av tomtmark
När du är redo att boka tomtmark tar du kontakt enligt uppgifter nedan. Observera att bygglov förväntas lämnas in 1 år från bokning. Vid bokningen bestäms även datum för köpekontrakt.

Tecknande av köpekontrakt
Kommunen gör en kontroll på företaget, och är allt okej tecknar vi köpekontrakt. Då erlägger du en handpenning på 10 % av köpeskillingen.

Tillträde
På tillträdesdagen tecknas köpebrev och du erlägger resterande del av köpeskillingen. Du som köpare söker därefter lagfart.

Tomtmarken är därefter din att ta i anspråk.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: