Bygga eller förändra avlopp

Avloppsanordning under anläggning.

Valet av avloppsanordning beror på dina förutsättningar, dina önskemål och myndighetens krav på rening. För att få anlägga en avloppsanordning krävs ett tillstånd från Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF). I vissa fall kan det räcka med att anmäla arbetet till VMMF. Ifall du börjar bygga utan ett tillstånd (eller anmälan) kan det bli aktuellt med miljösanktionsavgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I undermenyn hittar du mer djupgående information kring vad som gäller när du ska anlägga ett nytt avlopp eller åtgärda ett befintligt.

Platsens förutsättningar avgör

  • Lämpar det sig att bygga en egen anordning, eller ska du gå ihop med grannarna för en gemensamhetsanläggning?
  • Vissa tekniska lösningar kräver utrymme inne i huset eller under huset.
  • På tomten behövs utrymme för att gräva ner tankar och slamavskiljare, och för att anlägga en reningsanläggning.
  • Typ av jordart och avstånd till berg eller grundvattenyta avgör om infiltration är möjlig.
  • Skyddsavstånd krävs till vattentäkter.
  • En avloppsanordning bör inte placeras för nära bostadshus, tomtgräns eller vattendrag.

Vatten och avlopp hör ihop

Tänk på kopplingen mellan din dricksvattenförsörjning och ditt avloppssystem. Om tillgången till vatten är osäker bör du se till att minimera vattenanvändningen i hushållet genom att installera torrtoalett eller extremt snålspolad toalett och vattensnål teknik för bad, disk och tvätt. Om du eller dina grannar har egen brunn måste du se till att avloppsanordningen placeras så att det inte finns risk för förorening av brunnssvattnet.

Vad kostar det att installera enskilt avlopp?

Kostnaden för avloppsanordningen har givetvis stor betydelse för dig som fastighetsägare. Tänk på att ta med driftskostnaden och avgifter för exempelvis serviceavtal i dina beräkningar. Du kan räkna ut den ungefärliga årskostnaden genom att fördela investeringskostnaden över anordningens förmodade livslängd och summera det med driftskostnaden för att lättare kunna jämföra kostnaderna för olika system.

Här hittar du information om våra avgifter för ansökan med mera (pdf) Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kretslopp

En teknik som möjliggör kretslopp av näringsämnen är lovvärt. Se över möjligheterna för avsättning av restprodukterna när du väljer en kretsloppsanpassad lösning.

Läs mer under Näringsämnenas kretslopp.

Tänk långsiktigt

Om du ska bo kvar på din fastighet i många år kan det vara värt att investera i en lösning med lång livslängd och som uppfyller högre krav än de som gäller idag.

Källa: http://www.avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., 2018-12-19

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här