Samverkan mellan kommun och polis

Kungsörs kommun arbetar aktivt för att förebygga brott och skapa trygghet. Tillsammans med Polisen vill vi arbeta för en ännu tryggare och säkrare kommun.

Kommunen och Polisen arbetar i nära samverkan och har tillsammans tecknat en samverkansöverenskommelse som beskriver vad denna samverkan handlar om. Utöver detta kommer parterna varje år överens om medborgarlöften. Kommunen och polisen kommer överens om brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder och insatser utifrån ett kunskapsbaserat arbetssätt.

Arbetet med att minska brottsligheten och öka invånarnas trygghet sker i samverkan med polisen och Brottsförebyggande rådet, men även med fastighetsägare, näringsliv, föreningsliv och civilsamhället.

Samverkansöverenskommelse

Överenskommelsen ska ge struktur åt Polismyndighetens och kommunens gemensamma brottsförebyggande arbete. Den beskriver olika åtaganden om hur detta skall gå till och ger en tydlig inriktning i det gemensamma arbetet.

Medborgarlöften

Genom dialog och möten tar Kungsörs kommun och Polisen fram en gemensam lägesbild. Utifrån lägesbilden bestämmer kommunen och polisen gemensamt vilka problemområden man ska samverka kring och hur man ska göra detta. På så vis får man fram en lista på fokusområden, aktiviteter och åtgärder som kommunen och polisen lovar att jobba med det kommande året för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Medborgarlöftet är ett arbete eller åtgärd som kommunen och/eller polisen åtar sig att göra och som ska kommuniceras med medborgarna. Löftet är en utveckling och förstärkning av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun.

Medborgarlöfte 2024
Medborgarlöfte 2023

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: