Landsbygdsutveckling genom Leadermetoden

Leader står för lokalt ledd utveckling. I varje leaderområde bildar personer från privat, ideell och offentlig sektor, och som bor och verkar i området, en förening. Tillsammans tar föreningen fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vilka insatser som ska prioriteras under programperioden.

Kungsör ingår i leaderområdet där föreningen heter Leader Mälardalen.

I varje område finns ett kontor med medarbetare som hjälper till att informera, utveckla idéer och ta emot ansökningar. Varje leaderförening har också en styrelse (Lokal Aktions Grupp=LAG) som fattar beslut om vilka projektidéer som ska prioriteras. Det är slutligen Jordbruksverket som godkänner vilka projekt som ska få stöd från EU:s fonder.

Leader Mälardalens område

  • Södra Fellingsbro i Lindesbergs kommun
  • Arboga kommun
  • Kungsörs kommun
  • Köpings kommun
  • Hallstahammars kommun
  • Västerås kommun utanför kommunhuvudorten
  • Enköpings kommun utanför kommunhuvudorten
  • Håbo kommun
  • Upplands-Bro kommun

Leader Mälardalen styrelse består av en representant från vardera ideella sektorn (föreningslivet), privata sektorn (företagen) och offentliga sektorn ur varje kommun i området, totalt 27 personer.

Leaderområde, Mälardalen

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: