Förbundsdirektion VMMF (miljö- och bygg)

Förbundsdirektionen för Västra Mälardalens Myndighetsförbund motsvarar de tidigare bygg- och miljönämnderna för Arboga och Kungsör. Direktionen fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskydds­området och byggnadsväsendet samt övriga uppgifter som tilldelats förbundet.

Förbundsdirektionens ansvarsområde omfattar i första hand följande lagar med förord­ningar, allmänna råd och lokala stadgar:

  • Miljöbalken
  • Livsmedelslagen
  • Tobakslagen
  • Lag om detaljhandel med nikotinläkemedel
  • Lag om energideklaration för byggnader
  • Plan- och bygglagen (ej planläggning enl. Pbl kap. 4-7)

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds direktion ansvarar för dessa frågor inom både Arboga och Kungsörs kommuner. Förbundsdirektionen består av åtta ordinarie ledamöter och åtta ersättare, varav hälften från Kungsör och hälften från Arboga kommuns politiker.

Valda ledamöter för perioden 2015-2018

Gunilla A. Aurusell, (S) Kungsör.
Ordförande 2015 och 2017. Vice ordförande 2016 och 2018.
Telefon 070 - 791 39 81
E-post: gunilla@aurusell.se

Dan Avdic Karlsson, (V) Arboga.
Ordförande 2016 och 2018. Vice ordförande 2015 och 2017.
Telefon 0589 - 137 25 och 073 - 699 63 59
E-post: dan.karlsson@arboga.se

Bert Elisson (S), Arboga
Telefon 073-403 91 00
E-post: bert.elisson@tele2.se

Owe Nyberg (L), Arboga

Joakim Rönnberg (S), Arboga
E-post: joakim.ronnberg@arboga.se

Kerstin Åkesson (MP), Kungsör
Telefon 070-306 64 09
E-post: kerstin.akesson@mp.se

Gunnar Karlsson (C), Kungsör
Telefon 070-304 47 70
E-post: karlsson.gunnar@centerpartiet.se

Stellan Lund (M), Kungsör
Telefon 073-361 01 03
E-post: stellan.lund@kungsor.se

Ersättare

Karl-Bertil Eklund (S), Arboga
Telefon 070-631 24 15
E-post: karl-bertil.eklund@outlook.com

Åke Rosendahl (S), Arboga
Telefon 0589-181 01

Sven Nilsson (MP), Arboga
Telefon 0589-146 62 och 070-540 66 94
E-post: svengnilsson@gmail.com

Kjell Wendin (KD), Arboga
Telefon 0589-133 72 och 070-162 90 66
E-post: kjell.wendin@kristdemokraterna.se

Urban Dahlgren (S), Kungsör

Ronny Moström (S), Kungsör
Telefon 073-916 69 12
E-post: ronny.mostrom@glocalnet.net

Petter Westlund (C), Kungsör
Telefon 070-535 42 87
E-post: petter.westlund@centerpartiet.se

Niclas Lund (M), Kungsör
Telefon 073-747 06 26
E-post: niclasl@live.com

Reglemente

Verksamhets- och ansvarsområden regleras i Reglemente för förbundsdirektionen i Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF).

Till förbundsdirektionens förfogande finns Västra Mälardalens Myndighetsförbund vars tjänstemän har till uppgift att bland annat planera, bedriva och följa upp den dagliga verksamheten inom ramen för förbundsdirektionens verksamhets- och ansvarsområden. Myndighetsförbundet har i uppgift att bereda ärenden, utöva tillsyn och verkställa förbundsdirektionens beslut.

Mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 20 december 2016

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: