Förbundsdirektion VMMF (miljö- och bygg)

Förbundsdirektionen för Västra Mälardalens Myndighetsförbund motsvarar de tidigare bygg- och miljönämnderna för Arboga och Kungsör. Direktionen fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskydds­området och byggnadsväsendet samt övriga uppgifter som tilldelats förbundet.

Förbundsdirektionens ansvarsområde omfattar i första hand följande lagar med förord­ningar, allmänna råd och lokala stadgar:

  • Miljöbalken
  • Livsmedelslagen
  • Tobakslagen
  • Lag om detaljhandel med nikotinläkemedel
  • Lag om energideklaration för byggnader
  • Plan- och bygglagen (ej planläggning enl. Pbl kap. 4-7)

Förbundsdirektionen ansvarar för dessa frågor inom både Arboga och Kungsörs kommuner.

Sammanträden VMMF

Förbundsdirektionen sammanträder på nedan datum under innevarande år.

Protokollen publiceras strax efter att de blivit justerade (underskrivna), vanligtvis ungefär en vecka efter sammanträdet.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds protokoll.

Sammanträdestider 2023

25 januari
22 februari
29 mars
26 april
24 maj
30 augusti
27 september
25 oktober
22 november
13 december

Ledamöter i förbundsdirektionen

Ledamöter

Ordförande/vice ordförande
Linda Söder-Jonsson (S), Kungsör
Telefon: 073-662 94 62
E-post: linda.soder-jonsson@kungsor.se

Ordförande/vice ordförande
Marianne Samuelsson (L), Arboga
Telefon: 070-428 70 04
E-post: marianne.samuelsson@arboga.se

Hans Ivarsson (C), Arboga
Anna-Lena Rehnman (S), Arboga
Kerstin Rosenkvist (S), Arboga
Marcus Andersson (V), Kungsör
Ewa Granudd (M), Kungsör
Anita Roots (SD), Kungsör

Ersättare
Ronald Winther (SD), Arboga
Mikael Skott (KD), Arboga
Lena Viborg (S), Arboga
Peter Weiderud (S), Arboga
Dan Stigenberg (S), Kungsör
Elisabeth Kjellin (S), Kungsör
Marita Björkqvist (M), Kungsör
Magnus Vidin (SD), Kungsör

Reglemente

Verksamhets- och ansvarsområden regleras i Reglemente för förbundsdirektionen i Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF).

Till förbundsdirektionens förfogande finns Västra Mälardalens Myndighetsförbund vars tjänstemän har till uppgift att bland annat planera, bedriva och följa upp den dagliga verksamheten inom ramen för förbundsdirektionens verksamhets- och ansvarsområden. Myndighetsförbundet har i uppgift att bereda ärenden, utöva tillsyn och verkställa förbundsdirektionens beslut.

Mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: