Förbundsdirektion VMMF (miljö- och bygg)

Förbundsdirektionen för Västra Mälardalens Myndighetsförbund motsvarar de tidigare bygg- och miljönämnderna för Arboga och Kungsör. Direktionen fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskydds­området och byggnadsväsendet samt övriga uppgifter som tilldelats förbundet.

Förbundsdirektionens ansvarsområde omfattar i första hand följande lagar med förord­ningar, allmänna råd och lokala stadgar:

  • Miljöbalken
  • Livsmedelslagen
  • Tobakslagen
  • Lag om detaljhandel med nikotinläkemedel
  • Lag om energideklaration för byggnader
  • Plan- och bygglagen (ej planläggning enl. Pbl kap. 4-7)

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds direktion ansvarar för dessa frågor inom både Arboga och Kungsörs kommuner. Förbundsdirektionen består av åtta ordinarie ledamöter och åtta ersättare, varav hälften från Kungsör och hälften från Arboga kommuns politiker.

Valda ledamöter för perioden 2015-2018

Valda ledamöter för perioden 2015-2018

Gunilla A. Aurusell, (S) Kungsör.
Ordförande 2015 och 2017. Vice ordförande 2016 och 2018.
E-post: gunilla@aurusell.se

Dan Avdic Karlsson, (V) Arboga.
Ordförande 2016 och 2018. Vice ordförande 2015 och 2017.
E-post: dan.karlsson@arboga.se

Joakim Rönnberg (S), Arboga
E-post: joakim.ronnberg@arboga.se

Karl-Bertil Eklund (S), Arboga

Ingemar Johansson (L), Arboga
E-post: ingemar.johansson@arboga.se

Kerstin Åkesson (MP), Kungsör

Gunnar Karlsson (C), Kungsör

Stellan Lund (M), Kungsör
E-post: stellan.lund@kungsor.se

Ersättare

Mikael Hedberg (S), Arboga

Åke Rosendahl (S), Arboga

Mikael von Melsted (MP), Arboga
E-post: mikael.vonmelsted@arboga.se

Kjell Wendin (KD), Arboga

Urban Dahlgren (S), Kungsör

Ronny Moström (S), Kungsör

Petter Westlund (C), Kungsör

Niclas Lund (M), Kungsör

Reglemente

Verksamhets- och ansvarsområden regleras i Reglemente för förbundsdirektionen i Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF).

Till förbundsdirektionens förfogande finns Västra Mälardalens Myndighetsförbund vars tjänstemän har till uppgift att bland annat planera, bedriva och följa upp den dagliga verksamheten inom ramen för förbundsdirektionens verksamhets- och ansvarsområden. Myndighetsförbundet har i uppgift att bereda ärenden, utöva tillsyn och verkställa förbundsdirektionens beslut.

Mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 november 2018

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: