Förbundsdirektion VMMF (miljö- och bygg)

Förbundsdirektionen för Västra Mälardalens Myndighetsförbund motsvarar de tidigare bygg- och miljönämnderna för Arboga och Kungsör. Direktionen fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskydds­området och byggnadsväsendet samt övriga uppgifter som tilldelats förbundet.

Förbundsdirektionens ansvarsområde omfattar i första hand följande lagar med förord­ningar, allmänna råd och lokala stadgar:

  • Miljöbalken
  • Livsmedelslagen
  • Tobakslagen
  • Lag om detaljhandel med nikotinläkemedel
  • Lag om energideklaration för byggnader
  • Plan- och bygglagen (ej planläggning enl. Pbl kap. 4-7)

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds direktion ansvarar för dessa frågor inom både Arboga och Kungsörs kommuner. Förbundsdirektionen består av åtta ordinarie ledamöter och åtta ersättare, varav hälften från Kungsör och hälften från Arboga kommuns politiker.

Sammanträdesdatum för VMMF

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds direktion sammanträder på följande datum under innevarande år. Mötena förläggs till Högskolecentrum i Arboga och börjar klockan 14:00. De är vanligen ej öppna för allmänheten, undantag annonseras i dagspressen.

Protokoll publiceras på hemsidan efter justering (ca 1-2 veckor efter mötet).
Se Västra Mälardalens Myndighetsförbunds protokoll.

Sammanträdesplan 2020

22 januari

26 februari

25 mars

29 april

27 maj

17 juni

26 augusti

23 september

21 oktober

25 november

16 december

Valda ledamöter för perioden 2019-2022

Ledamöter

Gunilla A. Aurusell (S), Kungsör

Ordförande/vice ordförande

E-post: gunilla@aurusell.se

Dan Avdic Karlsson (V), Arboga

Ordförande/vice ordförande

E-post: dan.karlsson@arboga.se

Carin Sandberg (L), Arboga

E-post: carin.sandberg@arboga.se

Joakim Rönnberg (S), Arboga

E-post: joakim.ronnberg@arboga.se

Karl-Bertil Eklund (S), Arboga

E-post: karl-bertil.eklund@arboga.se

Urban Dahlgren (S), Kungsör

E-post: urban.dahlgren@kungsor.se

Petter Westlund (C), Kungsör

E-post: petter.westlund@kungsor.se

Anders Frödin (SD), Kungsör

E-post: anders.frodin@kungsör.se

Ersättare

Hans Ivarsson (C), Arboga

E-post: hans.ivarsson@aboga.se

Roland Magnusson (KD), Arboga

E-post: roland.magnusson@arboga.se

Anna-Lena Rehnman (S), Arboga

E-post: anna-lena.rehnman@arboga.se

Kerstin Rosenkvist (S), Arboga

E-post: kerstin.rosenkvist@arboga.se

Kjell Cladin (S), Arboga

E-post: kjell.cladin@arboga.se

Dan Stigenberg (S), Kungsör

E-post: dan.stigenberg@kungsor.se

Christer Henriksson (V), Kungsör

E-post: christer.henriksson@kungsor.se

Hans Carlsson (M), Kungsör

E-post: hans.carlsson@kungsor.se

Magnus Vidin (SD), Kungsör

E-post: magnus.vidin@kungsor.se

Reglemente

Verksamhets- och ansvarsområden regleras i Reglemente för förbundsdirektionen i Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF).

Till förbundsdirektionens förfogande finns Västra Mälardalens Myndighetsförbund vars tjänstemän har till uppgift att bland annat planera, bedriva och följa upp den dagliga verksamheten inom ramen för förbundsdirektionens verksamhets- och ansvarsområden. Myndighetsförbundet har i uppgift att bereda ärenden, utöva tillsyn och verkställa förbundsdirektionens beslut.

Mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 16 april 2020

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: