Förbundsdirektion VMMF (miljö- och bygg)

Förbundsdirektionen för Västra Mälardalens Myndighetsförbund motsvarar de tidigare bygg- och miljönämnderna för Arboga och Kungsör. Direktionen fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskydds­området och byggnadsväsendet samt övriga uppgifter som tilldelats förbundet.

Förbundsdirektionens ansvarsområde omfattar i första hand följande lagar med förord­ningar, allmänna råd och lokala stadgar:

  • Miljöbalken
  • Livsmedelslagen
  • Tobakslagen
  • Lag om detaljhandel med nikotinläkemedel
  • Lag om energideklaration för byggnader
  • Plan- och bygglagen (ej planläggning enl. Pbl kap. 4-7)

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds direktion ansvarar för dessa frågor inom både Arboga och Kungsörs kommuner. Förbundsdirektionen består av åtta ordinarie ledamöter och åtta ersättare, varav hälften från Kungsör och hälften från Arboga kommuns politiker.

Valda ledamöter för perioden 2019-2022

Ledamöter

Gunilla A. Aurusell (S), Kungsör

Ordförande/vice ordförande

E-post: gunilla@aurusell.se

Dan Avdic Karlsson (V), Arboga

Ordförande/vice ordförande

E-post: dan.karlsson@arboga.se

Ingemar Johansson (L), Arboga

E-post: ingemar.johansson@arboga.se

Joakim Rönnberg (S), Arboga

E-post: joakim.ronnberg@arboga.se

Karl-Bertil Eklund (S), Arboga

Urban Dahlgren (S), Kungsör

E-post: urban.dahlgren@kungsor.se

Petter Westlund (C), Kungsör

E-post: petter.westlund@kungsor.se

Anders Frödin (SD), Kungsör

E-post: anders.frodin@kungsör.se

Ersättare

Hans Ivarsson (C), Arboga

E-post: hans.ivarsson@aboga.se

Roland Magnusson (KD), Arboga

E-post: roland.magnusson@arboga.se

Mikael Hedberg (S), Arboga

Kjell Cladin (S), Arboga

E-post: kjell.cladin@arboga.se

Rebecca Burlind (L), Kungsör

E-post: rebecca.burlind@kungsor.se

Christer Henriksson (V), Kungsör

E-post: christer.henriksson@kungsor.se

Hans Carlsson (M), Kungsör

E-post: hans.carlsson@kungsor.se

Magnus Vidin (SD), Kungsör

E-post: magnus.vidin@kungsor.se

Reglemente

Verksamhets- och ansvarsområden regleras i Reglemente för förbundsdirektionen i Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF).

Till förbundsdirektionens förfogande finns Västra Mälardalens Myndighetsförbund vars tjänstemän har till uppgift att bland annat planera, bedriva och följa upp den dagliga verksamheten inom ramen för förbundsdirektionens verksamhets- och ansvarsområden. Myndighetsförbundet har i uppgift att bereda ärenden, utöva tillsyn och verkställa förbundsdirektionens beslut.

Mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 01 februari 2019

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

 

Organisationsnr: 212000-2056

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: