Landsbygdsutveckling genom Leadermetoden

Leader står för lokalt ledd utveckling. I varje leaderområde bildar personer från privat, ideell och offentlig sektor, och som bor och verkar i området, en förening. Tillsammans tar föreningen fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vilka insatser som ska prioriteras under programperioden.

Leader Södermanlands logotyp

Kungsör ingår i leaderområdet där föreningen heter Leader Södermanland. Området omfattar åtta kommuner i tre olika län.

I varje område finns ett kontor med medarbetare som hjälper till att informera, utveckla idéer och ta emot ansökningar. Varje leaderförening har också en styrelse (Lokal Aktions Grupp=LAG) som fattar beslut om vilka projektidéer som ska prioriteras. Det är slutligen Jordbruksverket som godkänner vilka projekt som ska få stöd från EU:s fonder. Inom Leader Södermanland kan du söka projektmedel från tre av fonderna; Landsbygdsfonden, Socialfonden eller Regionalfonden.Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här