Tomgångskörning

Enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön inom Arboga och Kungsörs kommuner får en förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon hållas igång utomhus i högst 1 minut.

Det är ett generellt förbud som gäller alla stillastående fordon med förbränningsmotorer. Det innebär att det inte är tillåtet att ha motorn på tomgång för att värma upp fordonet eller för att driva luftkonditioneringen (eller radion).

En bil som går på tomgång kan både orsaka bullerstörningar och utsläpp som i sin tur kan orsaka hälsoproblem eller andra störningar för kringvarande människor. Värst blir utsläppen när bilen är kall.

Förbudet gäller inte:

  • om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö.
  • om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande - driva annan anordning än sådan som avser uppvärmning.

Omedelbart förbud mot tomgångskörning gäller dock fordon som stannats vid broöppning eller järnvägsövergång.

Överträdelse kan ge böter

Om ett brott mot enminutsregeln för tomgångskörning konstateras kan händelsen polisanmälas. Saken utreds sedan av en allmän åklagare. Fällande dom kan ge böter. Om du ser någon köra på tomgång över en minut kan du anmäla detta till polisen på telefon 114 14.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: