Badhuset erbjuder både motionssim, lek och bad

Det mysiga lilla badhuset är en populär anläggning i Kungsör. En inbjudande 16-metersbassäng lockar med vattentemperatur på mellan 27-28 grader. Här har vi fått njuta av motionssim, lek och bad sedan 1930-talet.

Eva Zakrisson och Joakim Carlsson

Simlärarna Joakim och Eva är två välkända ansikten, främst för alla barn i Kungsör. Med stor entusiasm berättar de om badhusets verksamhet och den positiva inverkan det har på hela kommunen. Hur vattenvana byggs upp hos barnen och skapar en trygghet i vattnet. Att få säkerhetstänk och vattenvett tidigt har barnen nytta av genom hela livet.

I badhuset växer barnen både med vattenvana, simning och med ansvaret att få byta om själv, duscha osv. De får lära sig att slappna av i vattnet och andas lugnt för att flyta lätt. Utrustning som armpuffar och simdynor finns att låna på badhuset, till och med simkläder för de som behöver. Hos Joakim och Eva finns en stor stolthet och glädje i att se barnens utveckling.

- Det är så kul att se processen hos barnen, från att en del knappt vågar sätta tån i vattnet till att de rör sig obehindrat och glädjefyllt i bassängen. Vi gör en bra insats för Kungsör! Dessutom är barnen så glada, det händer ofta att vi får glada tillrop utanför badhuset, till exempel när vi träffar på barn i mataffären.

Att arbeta i en liten kommun innebär också att arbetsuppgifterna varierar stort, förutom att vara simlärare ser Joakim och Eva även till att maskinrummet fungerar, sköter administration, städar, finns tillgängliga som säkerhet och hanterar bokningar.

Från årskurs 2 ingår simning i skolplanen och då ansvarar ordinarie idrottslärare för undervisning och upplägg av lektionerna i simhallen.

Extrainsatt simundervisning för 6-åringar

Något som fått extra stor positiv respons är den simundervisning under skoltid som anordnades för samtliga 6-åringar i kommunen hösten 2018. Ett regeringsbeslut gjorde det möjligt för alla kommuner i Sverige att anordna avgiftsfri simundervisning för förskoleklasser med hjälp av bidrag från Socialstyrelsen. Kommunerna fick själva välja hur och när simundervisningen skulle ske. I Kungsör valde man att införa simskola på skoltid för alla förskoleklasser. Alla förskolelever, 53 killar och 45 tjejer, deltar i simundervisningen, som fortgår även under vårterminen 2019.

Bakgrunden till regeringsbeslutet är bland annat att simkunnigheten i Sverige idag är ojämn, det är till exempel vanligare att barn med socioekonomisk svagare bakgrund inte kan simma. Det statliga bidraget syftar till att alla elever ska få god vattenvana och förbättrade förutsättningar för framtida simundervisning i idrotten. I regeringsbeslutet framgår också att det avses att fortsätta med satsningen årligen, under förutsättningen att riksdagen beviljar medel för ändamålet.

Individuell träning efter varje barns nivå

Vanlig simskola anordnas också regelbundet i Kungsör, på kvällstid och under sommaren. Joakim och Eva berättar att simskolan är effektiv och resultaten är tydliga. De har max 12 barn per grupp och det brukar alltid vara några som är mer osäkra. De arbetar därför individuellt efter varje barns nivå och följer utvecklingen för bästa resultat. För att snabbt komma igång och få in flytet i simningen börjar de med crawl, ”sprattelfötter”. Bröstsim är bland det svåraste simsättet att lära sig, så det kommer in i bild först senare. För att bygga styrka för de olika simsätten arbetar de med torrlandsövningar vid uppvärmningen, där alla övningar är kopplade till rörelser som även görs i vattnet.

Badhusfakta

Bassängen i badhuset är 6x16 m, vattendjupet 1,50 m till 3 m och vattnet håller en temperatur på 27-28 grader året om. Det händer att personalen får önskemål om att öka gradantalet, men faktum är att badhuset är byggt just för den här värmen. Temperaturen beror på prestationsförmågan hos maskinrummets aggregat i kombination med vad lokal och ventilationssystem kan hantera.

Kungsörs badhus är byggt på 1930-talet och renoverades senast år 2000. I samband med renoveringen utsmyckades den ena kortsidan invändigt med en vacker iögonfallande målning. Konstnär är Bosse Jenssen och motivet är en storslagen utsikt över Mälaren.

Badhuset är anpassat för funktionsvariation, till exempel finns en lift i bassängen. I badhuset finns också bastu och en enklare liten cafeteria.

Utanför skoltid är badhuset öppet för privatpersoner, för motionssim och fritt bad. Det går även att hyra badhuset för eget bruk, både för privatpersoner grupper eller företag.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: