Parkeringstillstånd för dig med funktionsnedsättning

Du som har en stor och varaktig funktionsnedsättning med utpräglade gångsvårigheter kan få parkeringstillstånd. Det krävs alltid ett intyg av läkare eller annan sakkunnig för att kunna få ett tillstånd. Funktionsnedsättningen bedöms alltid utifrån gångförmågan.

Symbolbild för handikapparkering

Exempel på funktionsnedsättning som inte berättigar till parkeringstillstånd:

  • Om du har svårigheter att bära.
  • Om du har mag- och tarmproblem där du kan få akut behov av en toalett.
  • Om du har problem att ta dig i och ur bilen, men klarar att gå relativt bra.

Är du funktionsnedsatt men inte själv kör fordonet, alltså endast passagerare, gäller samma kriterier som för förare. Utöver det bedöms din förmåga att bli avsläppt vid målpunkt och där ensam invänta föraren. Bedöms du klara av att bli avsläppt och själv invänta föraren beviljas du inte parkeringstillstånd.

Tillståndet är personligt och får endast användas av innehavaren. Ett parkeringstillstånd utfärdas för högst fem år.

  • På transportstyrelsen.se finns mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: