Föräldrasamverkan

Rektor och representanter från personalgruppen träffar föräldrarna två gånger per termin i föräldrarådet. Information från mötena läggs ut på skolans webb.

Syfte

 • Föräldrarådets syfte är att skapa och möjliggöra dialog mellan föräldrar och
  personal på skolan för att därigenom stödja verksamheten så att den utvecklas till elevernas bästa.
 • Att ge föräldrar insyn i verksamheten och möjligheten att vara med och
  påverka elevernas vardag.

Mål

 • Att skapa en god miljö där eleverna trivs, mår bra och utvecklas.
 • Att skapa goda förutsättningar för eleverna att nå målen.

Stående dagordning

 • Förgående möte
 • Barnens arbetsmiljö
 • Information från rektor om förändringar i verksamheten som kan påverka
  barnens arbetsmiljö där föräldrarådet ges utrymme för synpunkter
 • Utvecklingsfrågor
 • Trivselfrågor
 • Övriga frågor

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här