Använda allmän eller offentlig plats

Med offentlig eller allmän plats menas främst gator, vägar, gångbanor, cykelvägar, torg och liknande. Dessa får inte användas för annat än vad de är avsedda för.

Du måste ha tillstånd om du till exempel vill:

  • arrangera marknad, musik- eller idrottsevenemang
  • ha uteservering
  • ställa upp byggnadsställning
  • ställa ut en container

Om du vill använda allmänna eller offentliga platser till annat än vad de är tänkta för måste du ansöka om tillstånd. Det är ordningslagen som reglerar hur tillstånden beviljas.

Du söker tillstånd hos polisen, men kommunen får lämna synpunkter för varje ansökan. Tillstånden för uteservering är uppdelade på sommar- och vintersäsong. Ditt tillstånd gäller för en säsong. Du kan söka sommar- och vinterperiod i samma ansökan

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: