Hundar

Om du misstänker att en hund far illa ska du kontakta djurskyddet på Länsstyrelsen. Telefonnumret är 010-224 90 00 (växel).

Om det gäller en aggressiv eller lösspringande/herrelös hund ska du kontakta polisen på telefon 114 14. Till polisen ska du även anmäla misshandel av djur.

Att en hund far illa kan beror på att den är övergiven, får otillräckligt med tillsyn eller att hunden inte får tillräcklig med utrymme. Det kan även beror på brister i dess utfodring, vattning, vård, skötsel, rengöring eller att hunden inte får sina grundläggande behov tillfredsställda. Det är till Länsstyrelsen du ska anmäla brister i något av ovanstående. Om en hund far akut illa utanför kontorstid och det inte kan vänta till nästkommande vardag ska polisen kontaktas.

Om skötseln av hunden orsakar en olägenhet för människor, till exempel att hunden skäller mycket och ofta så den stör, så kan du kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten. Att inte plocka upp hundbajs efter sin hund är nedskräpning enligt brottsbalken.

Hundar ska märkas och registreras

Alla hundar i Sverige ska vara ID-märkta och registrerade i ett register som kallas Centrala hundregistret vilket finns hos Jordbruksverket. Om hunden inte är märkt eller saknar registrerad ägare kan polisen besluta om att hunden ska tas omhand. Därefter avgör polisen efter utredning om hunden ska säljas, skänkas bort eller avlivas. Om du hittar en bortsprungen hund eller en hund som antas sakna ägare ska du kontakta polisen.

Som köpare av en hundvalp ska du märka din hund och registrera ditt ägarskap innan hundvalpen blivit fyra månader. Om du köper en hund som är äldre än tre månader ska du märka och registrera den inom fyra veckor. Om hunden redan är märkt sedan innan bör märkningen och registreringen ses över.

Information om hur du registrerar din hund finns på Jordbruksverkets webbplats.

Områden där hundar ska vara kopplade

Som hundägare är du ansvarig för vad din hund gör mot andra människor och djur. Lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150) preciserar bland annat vilket ansvar djurägare har vid hållandet av hund. Lagen anger även att hundar under tiden den 1 mars-20 augusti ska hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. 

I Kungsörs kommun finns även lokala regler som berör hundar. Enligt dessa ska hundar som inte hålls kopplade kunna identifieras via halsband, mikrochips eller liknande. Hundar får inte vistas på kyrkogårdar men det är tillåtet att passera gång- och cykelväg som genomkorsar sådant område med kopplad hund. Hundar får inte heller vistas vid Skillingeudds badplats, Bottens badplats och badet vid Ekuddens camping under perioden 1 juni – 31 augusti. Avgränsningen av badplatsområdena framgår av kartor i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Kungsörs kommun. Tikar som löper ska hållas kopplade eller hållas inom inhägnat område.

Några andra regler för hundägare (och kattägare)

Om hunden tas väl om hand är risken att den börjar skälla och störa grannarna också mindre!

  • Hundar och katter ska få tillsyn minst två gånger om dagen. Unga, sjuka eller skadade djur ska ses till oftare.
  • De ska få sitt behov av social kontakt tillgodosett.
  • Hundar som hålls inomhus ska regelbundet rastas. Hålls de i rastgårdar ska de dagligen rastas på annan plats.
  • Hundar får inte hållas bundna inomhus. Utomhus får hundar inte hållas i löplina permanent.
  • Lämna aldrig ditt husdjur i en varm bil. En nedvevad sidoruta är inte nog för att kyla bilen om den inte står i skugga och bilen kan bli mycket varm mycket fort. Vid en utomhustemperatur på bara 23 grader kan det bli över 80 grader varmt i bilen!

Mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: