Barn- och utbildningsförvaltningen

Antal anställda: cirka 240 tillsvidareanställda, cirka 200 vikarier
Årsbudget: 230 miljoner kronor

Fredrik Bergh, barn- och utbildningschef

Förvaltningschef

Fredrik Bergh
Titel: barn- och utbildningschef
Besöksadress: Drottninggatan 34
Postadress: Kungsörs kommun
736 85 Kungsör
Telefon: 0227-60 02 22
E-post: fredrik.bergh@kungsor.se

Barn- och utbildningsförvaltningens e-postadress: barnochutbildning@kungsor.se

Ansvarig nämnd

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningen ansvarar bland annat för förskoleverksamhet, grundskola och vuxenutbildning. 
Barn- och utbildningskontoret ansvarar för central administration, samordning och service inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Kontoret bereder och verkställer ärenden till nämnden.

 Verksamhetsområden

  • Förskola
  • Grundskola (inklusive förskoleklass och skolbarnsomsorg)
  • Vuxenutbildning
  • SFI
  • Vägledning
  • Integration
  • Gymnasiefrågor
  • Musikskola
  • Skolhälsovård
  • Fritidsgårdar och förebyggande ungdomsarbete

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här