Förvaltningar, bolag och förbund

Kungsörs kommun har cirka 700 tillsvidareanställda. Över 85 procent tillhör socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen, det vill säga de arbetar huvudsakligen inom vård, omsorg, förskola eller skola.

Kommunens högste tjänsteman är kommundirektören, som även är chef över förvaltningscheferna och kommunstyrelsens förvaltning. Denna förvaltning är en av tre i Kungsörs kommun. De andra är socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Den tekniska verksamheten, och vatten- och avloppsverksamheten, i kommunen är bolagiserad i det som kallas KKTAB (Kungsörs KommunTeknik AB) och KVAB (Kungsörs Vatten AB). Kultur- och fritidsverksamheten ingår i kommunstyrelsens förvaltning.

Kungsörs kommun samarbetar med andra kommuner i en rad frågor. Det finns ett myndighetsförbund tillsammans med Arboga kommun som hanterar miljö- och byggfrågor och ett kommunalförbund tillsammans med Arboga, Köping och Surahammars kommuner som ansvarar för sådant som kommunernas IT-drift, telefoni, löneadministration, upphandling och beredskapsfrågor.

Förvaltningarna sköter den dagliga verksamheten, förbereder ärenden till nämnder och styrelser och genomför politiska beslut.

I menyn kan du läsa mer om respektive organisation. 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: