Konsumentkunskap för företagare

Under denna rubrik hittar du information och länkar riktad till dig som har företag eller bedriver näringsverksamhet.

Konsumentskydd, konsumentstöd och konsumentupplysning – det är viktigt att ha koll på lagar och regler för att kunna göra rätt. Förutom lokala vägledare och rådgivare finns myndigheter som Konsumentverket (KO) och Allmänna reklamationsnämnden (ARN) till vår hjälp.

Bluffakturor och andra bedrägerier

Bluffakturor för exempelvis annonser i lokala telefonkataloger eller andra tjänster cirkulerar ibland. Du som företagare bör vara uppmärksam på att du verkligen beställt och fått den vara eller tjänst som du faktureras för.

Förutom fakturabedrägerier har andra brott, som till exempel id-kapningar, blivit allt vanligare.

Bestrid och polisanmäl

Om du har fått en faktura som är felaktig ska du i första hand kontakta företaget via e-post eller fax och bestrida kravet. Det är viktigt att du har ett datum för bestridandet. E-posta också en kopia till Svensk Handel på varningslistan@svenskhandel.se. Observera att du inte ska underteckna meddelandet! Behåll "kvitton" som visar att du skickat meddelandet.

Svensk Handel och Företagarna har bra information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: