Förskolan stärker barns nyfikenhet och lust att lära

Inom kommunen finns en mängd olika yrken representerade och förskollärare är en av de större yrkesgrupperna, det är många som jobbar inom barnomsorgen.

En representant för gruppen är Annika, förskollärare i Kungsör.

Annika Karlsson, förskollärare

Annika Karlsson, förskollärare

Det sprudlar om Annika när hon berättar om varför det är så roligt att jobba med barn:

Jag har alltid tyckt om att vara mycket med barn. Jag passade ”allas” barn under skoltiden och nu i jobbet är det så härligt att komma på morgonen och mötas av barnens kramar. Min drivkraft är att se glittret i varje barns ögon. Att bygga upp tilliten och arbeta med barnens lärande och utveckling. Att dagligen fånga deras tankar och idéer, bekräfta varje barn. Och att jag får behålla min egen nyfikenhet – jag är en del av det livslånga lärandet!

Berätta om vägen till där du är idag?

Jag gick det som på den tiden hette social linje på gymnasiet. Efter examen började jag jobba inom hemtjänsten men kände snart att det inte riktigt var mitt område. När chansen att utbilda mig till barnskötare dök upp tog jag den. Jag började sedan med ett kortare vikariat i Torshälla innan jag anställdes i Kungsörs kommun.

Men jag har provat på flera olika arbetsplatser och jobbat med barn i olika åldrar. Det har varit allt ifrån omsorg på nätter och helger, jobb på fritids med skolbarn och vara med att starta en ny avdelning för barn mellan ett och tre år. Sedan ville jag ha nya utmaningar och utbildade mig till förskollärare under tre års tid. Det var en distansutbildning på Karlstads universitet, som jag kunde genomföra genom att ta tjänstledigt från mitt ordinarie jobb.

Vad händer på förskolan om dagarna?

Jag jobbar på en avdelning för de lite större förskolebarnen, fyra till fem år. Vi är tre pedagoger på avdelningen, två förskollärare och en barnskötare. Någon av oss börjar alltid klockan sex med att ta emot de barn som kommer tidigt. Som längst har vi öppet till klockan sju på kvällen.

Alla våra dagar är som jag sagt tidigare, del av det livslånga lärandet. Till exempel är måltiderna jätteviktiga. Då sitter vi tillsammans med barnen och samtalar samtidigt som barnen tränar både motorik, språk, matematik och socialt samspel. Leken är precis lika viktig den. I lek är allt möjligt, samtidigt som leken lägger grunden till att veta vad som är rätt och fel. I leksituationen kan jag som pedagog vara den som hjälper till att få igång leken – jag kan vara lekmotor.

Vi jobbar också med olika teman utifrån barnens intresse och egna idéer. Nu under våren klädde många av barnen ut sig till brandmän och de lekte ofta tjuv och polis ute på gården. Det hakade vi på och utvecklade vidare genom att barnen fick tillverka brandbilar och polisstationer av mjölkkartonger, vi tittade på filmer och läste böcker, besökte brandstationen och barnen fick skriva brev till en polis och ställa frågor. I samband med detta har vi också pratat och diskuterat om till exempel brandsäkerhet och lag och rätt – vad man får göra och inte får göra.

Under dagen är det också viktigt med återhämtning och vila. Efter lunchen finns därför en stund då vi alla går ner i varv. Stunden börjar alltid med att vi lyssnar på lugn, klassisk musik. Därefter läser vi en saga och vissa av barnen sover också en stund.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: