Hitta ditt närmaste skyddsrum

Skyddsrum ska användas av civilbefolkningen i händelse av krig. I Kungsörs kommun finns ett 50-tal skyddsrum i centralorten.

Skylt skyddsrum

Skyddsrum är ett utrymme som utformas och utrustas så att det kan ge civilpersoner skydd i en eventuell kris- eller krigssituation.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i uppdrag att kontrollera att skyddsrummen vårdas och upprätthålls. Alla skyddsrum har en särskild skylt på fasaden, se bilden här brevid.

Fastighetsägarens ansvar

Det är respektive fastighetsägare som har underhållsansvaret för skyddsrummen. Om en kontroll visar på brister så är det fastighetsägaren som måste åtgärda bristerna. För vissa åtgärder betalas statlig ersättning och för andra måste ägaren stå för kostnaden själv. Skyddsrum får användas till annat i fredstid, till exempel lägenhetsförråd.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: