Snöröjning

Kommunens vinterberedskap pågår normalt från slutet av november till andra halvan av mars. Egen personal och entreprenörer är under denna period beredda att när som helst ge sig ut med snöplogar och sandbilar vid behov.

Vinterberedskapen innebär förutom plogning, sandning och påfyllning av sand, att det finns en arbetsledare som har jour dygnet runt på både helger och vardagar. Denne arbetsledare bedömer vilka åtgärder som ska göras och kallar in personal om det behövs.

Innan och efter vinterberedskapen sker snöröjning på ordinarie arbetstid.

Vår beredskapsstyrka består av:

 • arbetsledare
 • sju entreprenörer med lastmaskiner/traktorer
 • två lastbilar
 • en lastmaskin
 • en stor och två mindre traktorer

Handskottning av övergångsställen, trappor med mera utförs endast på vardagar under ordinarie arbetstid.

Så här kvalitetssäkrar vi vår snöröjning

För att se till att vi jobbar rätt och ligger rätt till i plogtid så används ett avancerat GPS-system. I systemet registreras all snöröjning (andra säsonger även sopning och gräsklippning) och historiken sparas för att vi enkelt ska kunna se att vi arbetar korrekt.

Med GPS-systemet kan vi se exakt var maskinerna är och har varit, på minuten, både i realtid och bakåt i tid. Systemet visar vad som är transportsträckor, var plogen använts och vad maskinerna haft för hastighet.

Möjlighet att hämta saltblandad sand

För privatpersoner finns saltblandad sand, max 10 liter per tillfälle, att hämta vid kommunens depåer.

Depåer finns bland annat på:

 • parkering vid korsningen Hamngatan och Kungsgatan
 • parkering vid hundrastgården på Fredsgatan
 • parkeringen mellan Solrosvägen och Lupinvägen
 • parkering vid Kvarngatan
 • Torsgatan
 • Ulvesundsområdet, vid gamla industriskolan
 • Björlidens idrottsplats i Valskog

Problem med snöröjning?

Gratis halkskydd till äldre

I kommunens reception kan du som är 65 år och uppåt, hämta gratis broddar
(1 par per person). Halkskydden finns i olika storlekar.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: