SMS-tjänst vid driftstörningar och viktiga meddelanden till allmänheten 

Kommunen använder ett SMS-baserat informationssystem för viktiga meddelanden till berörda invånare. Systemet skickar SMS-meddelande alternativt talsvarsmeddelanden (till fasta telefoner) till allmänheten vid till exempel vattenläckor, problem med dricksvattenförsörjningen, omfattande snöfall med begränsad framkomlighet, större omledning av trafik eller andra allmänna kommunala störningar. 

Sms-tjänsten är ett komplement till kommunens traditionella informationskanaler som hemsida, Facebook och viktigt meddelande till allmänheten (VMA) i Sveriges Radio. Systemet skickar ut meddelande till alla i det berörda området som har ett mobilabonnemang kopplat till sin fasta adress.

Kommer du att varnas?

Sms-tjänsten används till att informera invånare om kritiska händelser. Telefonnummer till invånare och företag som används vid utskick hämtas från offentliga register. Om en adress finns registrerad på numret är det den som används av tjänsten. 

För dig som inte har en mobiltelefon
Om du som får ett utskick från systemet inte har en mobiltelefon kommer ditt SMS istället att skickas och läsas upp som ett röstmeddelande på din fasta telefon.

Kolla din information

Med hjälp av ditt mobilnummer eller fastnätsnummer kan du logga in och se ifall numret har en adress kopplad till sig. Om vill kan du också ändra samt lägga till en adress (t ex adress till ett fritidshus) eller deaktivera utskick.

Klicka på länken nedan för att kontrollera vilken information som är registrerad på dig eller ditt företag.

Våra register används endast av våra varningstjänster och inte i kommersiellt syfte.

Har du funderingar eller synpunkter på funktionen är du varmt välkommen att höra av dig via e-post till: info@kungsor.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: