Brandfarlig vara

För att hantera stora mängder brandfarlig gas eller vätska krävs tillstånd. Med hantering menas till exempel tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, förstöring och försäljning.

För att beviljas tillstånd ställs krav på till exempel att lokal eller anläggning är ändamålsenligt anpassad eller utrustad ur brandsäkerhetssynpunkt. Det är kommunen som ger tillstånd och utövar tillsyn i frågor som berör detta område.

Sök tillstånd och få mer information

För att hantera stora mängder brandfarlig gas eller vätska krävs tillstånd. Det är Räddningstjänsten Mälardalen som ger tillstånd och utövar tillsyn i frågor som berör detta område inom Kungsörs kommun.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: