Kommundirektör och förvaltningschefer

I Kungsörs kommun finns tre förvaltningar – kommunstyrelsens förvaltning, barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

Kommundirektör och förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning
Anders Mebius
Tfn. 0227-60 01 04
E-post: anders.mebius@kungsor.se

Barn- och utbildningschef
Henrik Junno
Tfn. 0227-60 02 22
E-post: henrik.junno@kungsor.se

Socialchef
Lotta Österlund-Jansson
Tfn. 0227-60 01 33
E-post: charlotte.osterlundjansson@kungsor.se

Kommunens tekniska verksamhet och vatten- och avloppsverksamhet är bolagiserad.


Teknisk chef och VD för Kungsörs KommunTeknik AB och Kungsörs Vatten AB
Rune Larsen
Tfn. 0227-60 01 68
E-post: rune.larsen@kungsor.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: