Översvämning

En stigande medeltemperatur medför ökad och mer intensiv nederbörd.
Redan idag kan skyfall inträffa, men såväl frekvensen som regnmängderna förväntas öka i framtiden..

Klimatförändringar bidrar till ändrade nederbördsmönster och högre vattennivåer längs med kust, sjöar och vattendrag. Med ett förändrat klimat ökar alltså risken för översvämning.

Översvämningar kan ge stora konsekvenser på samhället med skador på bebyggelse, vägar och störningar i avloppshantering, el- och vattenförsörjning. I Kungsör har vi hittills varit förskonade från översvämningar med stora konsekvenser på samhället, men även vid mindre översvämningar kan de materiella skadorna bli omfattande.

Fastighetsägare har ett stort ansvar att skydda sin egendom mot översvämning

Som fastighetsägare har du det huvudsakliga ansvaret för att skydda din egendom mot översvämningar. För att minska risken för skador är det därför viktigt att du vet hur du kan förbereda dig och skydda din fastighet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: