Förebyggande ungdomsarbete

Förebyggande verksamhet

Personalen inom det förebyggande arbetet arbetar främst genom bekymringssamtal och stödjande samtal utifrån kommunens olika skolors önskemål. Personalen har ett nära samarbete med polis och socialtjänst och Fritidsgårdarna i kommunen. Personalen deltar också i det förebyggande arbetet på främst Kung Karls skola och samverkar med Fritidsgårdarna.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: