Vid sjukdom och ledighet

Sjukdom och frånvaroanmälan

Om ditt barn är sjuk eller av någon annan anledning inte kan komma till skolan anmäler du som förälder eller vårdnadshavaren frånvaron via appen eller till respektive skolas expedition. Uppge elevens namn, klass och orsaken till frånvaron. Kontakta klassläraren senare för att få hem eventuellt arbete.

Observera att du behöver göra en ny anmälan varje dag som ditt barn är fortsatt frånvarande. Detta för att skolorna ska kunna uppfylla sitt ansvar för eleverna och deras skolgång. Skolan är skyldig att kontakta er föräldrar om vi inte har en giltig frånvaroanmälan.

För att kunna använda e-tjänst och app behöver du ha bank-ID eller Freja eID. Har du ingen e-legitimation vänligen kontakta skolans expedition.

I appen Edlevo kan du:

  • Lägga fritidshemsschema för ditt barn
  • Se skolschema för ditt barn
  • Anmäla frånvaro
  • Ansöka om ledighet
  • Se och ändra dina kontaktuppgifter

Manualer

Ladda ner appen Edlevo på din mobil eller surfplatta:

Ledighetsansökan

I skollagen finns tydliga regler för ledighet. Förutom ledighet på ordinarie lov kan eleven få ledigt för enskilda angelägenheter, som till exempel läkarbesök, under terminen. Det är rektor som beviljar ledighet för ditt barn. Under ett läsår eleven vara ledig max tio dagar. Endast om det finns synnerliga skäl kan rektor bevilja ledighet utöver de tio dagarna.

När rektor beslutar om ledighet tar han eller hon hänsyn till elevens skolsituation, frånvarons längd, möjligheterna att kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven.

Ledighetsansökan görs i appen Edlevo, samma som ovan.

Om du inte kan ansöka om ledighet via appen är du välkommen att kontakta skolans expedition.

Eget ansvar att ta igen förlorad undervisning

Vid all form av ledighet ansvarar du som vårdnadshavare för att ditt barn tar igen den undervisning han eller hon gått miste om. Kontakta klassläraren för att få hem eventuellt arbete.

Skicka in ansökan i god tid

Ledighetsansökan ska om möjligt göras minst en månad innan önskad ledighet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: