Lättläst om gymnasium

Bild på ungdomar som leker i snön

Gymnasieskolan går du efter grundskolan.
Alla ungdomar har rätt att gå i gymnasiet.
Du är mellan 16 och 20 år när du går i gymnasiet.

Gymnasiet är frivilligt.

I Kungsörs kommun finns en gymnasieskola
för ungdomar som nyligen kommit till Sverige.
I den skolan lär sig ungdomarna mest
det svenska språket.

De ungdomar som inte kan gå
i den vanliga gymnasieskolan
kan gå i gymnasiesärskolan.
Gymnasiesärskolan är för dig
som har en utvecklingsstörning.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: