Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd

Vid de flesta byggnationer krävs idag ett färdigställandeskydd. Byggfelsförsäkringen är dock numera frivillig.

Färdigställandeskydd

Färdigställandeskyddet är en försäkring eller en bankgaranti som är tänkt att hjälpa byggherren i egenskap av konsument om entreprenören till exempel går i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden. Färdigställandeskydd ska finnas vid många arbeten som avser småhus (en- och tvåbostadshus). Exempelvis nybyggnationer, tillbyggnationer och andra lov- eller anmälningspliktiga åtgärder.

I vissa fall kan bygglovenheten besluta att färdigställandeskydd inte behövs. Detta gäller till exempel fritidshus, tillbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder. Fråga personalen på bygglovenheten om du är osäker på vad som gäller för din åtgärd.

Färdigställandeskydd krävs inte om det är du själv som bygger eller ändrar ditt eget hus. Det krävs heller inte för skyddad uteplats, skärmtak, så kallade friggebodar eller attefallshus, tillbyggnad på max 15 kvadratmeter, takkupor eller att inreda ytterligare bostad i enbostadshus.

Byggfelsförsäkring

Byggfelsförsäkringen har tidigare varit ett lagkrav vid många byggåtgärder. Försäkringen skyddar husägaren mot fel i byggnadsarbetet i tio års tid. För bygglov utfärdade efter 1 juni 2014 är det dock frivilligt att teckna en sådan försäkring.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 27 april 2020

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: