Studie- och yrkesvägledning

Studievägledarna i Kungsör arbetar med vägledning och information inom utbildning, skola och arbetsmarknad.

Inom studie- och yrkesvägledningen i Kungsörs kommun strävar vi efter att uppnå en röd tråd genom skolåren. Vårt huvudsakliga mål är att hjälpa eleverna att göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

De aktiviteter vi genomför syftar till att eleverna ska bli självständiga individer som är säkra på de utbildnings- och yrkesval de ska göra senare i livet.

Som studie- och yrkesvägledare hjälper vi dig med:

  • att komma fram till vad du är bra på och vad du vill göra i framtiden
  • att få information om olika utbildningar som kan vara aktuella
  • att få veta mer om behörigheter och betyg
  • omvärldskunskap, temaveckor och prao i grundskolan

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här