Studie- och yrkesvägledning

Studievägledarna i Kungsör arbetar med vägledning och information inom utbildning, skola och arbetsmarknad.

Inom studie- och yrkesvägledningen i Kungsörs kommun strävar vi efter att uppnå en röd tråd genom skolåren. Vårt huvudsakliga mål är att hjälpa eleverna att göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

De aktiviteter vi genomför syftar till att eleverna ska bli självständiga individer som är säkra på de utbildnings- och yrkesval de ska göra senare i livet.

Som studie- och yrkesvägledare hjälper vi dig med:

 • att komma fram till vad du är bra på och vad du vill göra i framtiden
 • att få information om olika utbildningar som kan vara aktuella
 • att få veta mer om behörigheter och betyg
 • omvärldskunskap, temaveckor och prao i grundskolan

Din framtid

Vill du vara med på kursen där vi planerar för din framtid?
På den här kursen får du utrymme att se över vad du behöver för att kunna skapa den framtid som du vill ha.

Vi jobbar med:

 • Kunskap om dig själv
  självförtroende, självkänsla och empowerment
  Hur kan vi stärka detta hos oss shjälva?
 • Kunskap om alternativen
  studieteknik, skolsystemet och arbetsmarkanden
  Vad behövs för att gå vidare i studier eller få arbete?

Dag och tid: fredagar 11.30 -12.15

Plats: Aulan Kunskapsporten, Ulvesund 108

Anmälan: therese.pihl@kungsor.se eller ulrika.lindgren@kungsor.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: