Studie- och yrkesvägledning

Studievägledarna i Kungsör arbetar med vägledning och information inom utbildning, skola och arbetsmarknad.

Inom studie- och yrkesvägledningen i Kungsörs kommun strävar vi efter att uppnå en röd tråd genom skolåren. Vårt huvudsakliga mål är att hjälpa eleverna att göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

De aktiviteter vi genomför syftar till att eleverna ska bli självständiga individer som är säkra på de utbildnings- och yrkesval de ska göra senare i livet.

Som studie- och yrkesvägledare hjälper vi dig med:

 • att komma fram till vad du är bra på och vad du vill göra i framtiden
 • att få information om olika utbildningar som kan vara aktuella
 • att få veta mer om behörigheter och betyg
 • omvärldskunskap, temaveckor och prao i grundskolan

Ny kurs! Planera din framtid

Vill du delta i kursen där vi planerar för din framtid? En kurs där du får utrymme att se över vad du behöver för att kunna skapa den framtid du önskar.

Vi jobbar med:

 • Kunskap om dig själv
  självförtroende, självkänsla och empowerment
  Hur kan vi stärka detta hos oss själva?
 • Kunskap om alternativen
  studieteknik, skolsystemet och arbetsmarkanden
  Vad behövs för att gå vidare i studier eller få arbete?

Anmälan: therese.pihl@kungsor.se eller ulrika.lindgren@kungsor.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här