Traditioner

På Björskogsskolan återkommer traditioner år efter år. Vissa aktiviteter ligger också på fastställda tider under läsåret.

Höstterminen

 • Skolstart - Läsåret inleds med två värdegrundsveckor gemensamt för hela skolan.
 • Prova på dag – Eleverna får testa på olika aktiviteter och idrotter.
 • Vandring och fiskedag – Hela skolan åker iväg till en närliggande sjö för att fiska och vandra.
 • Fungera olika-dagen – En dag som fokuserar på funktionsvariationer och människors alla lika värde.
 • Luciatåg - Årskurs 3 och 5 uppträder på luciadagen eller fredag före lucia.
 • Matdag – Matstationer i skolskogen som anordnas av årskurs 6.
 • Julavslutning – Årskurs 4 bjuder på julspel i Björskogs kyrka.

Vårterminen

 • Fadderdag
 • Vinterfriluftsdag - Utomhusaktiviteter, om vädret tillåter. Genomförs i anslutning till sportlovet.
 • Worlds Children Prize – Ett internationellt utbildningsprojekt om barns rättigheter, allas lika värde, demokrati och hållbar utveckling.
 • Orienteringsdag - Gemensam dag för hela skolan.
 • No Litter Day - Elever och personal städar skolgården och närområdet som en del av projektet WCP.
 • Äventyrsdagen – En dag i fantasins tecken med uppdrag och aktiviteter i skolskogen.
 • Friidrottsdag - Hela skolan har aktiviteter på Björliden.
 • Skolavslutning - Läsårsavslutning i Björskogs kyrka.

Övrigt

 • Lunchlunken - Under lunchtid kan eleverna gå en motionsslinga på cirka en kilometer. Startkortet blir också en lottsedel. Vinsterna i lunchlunken skänks av en välvillig föräldrakår.
 • UteLiv - Projektet där hela skolan har gemensamma utedagar.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: