Ekonomi - budget och årsredovisning

Kommunens verksamhet bedrivs utifrån de politiska målen kopplade till de ekonomiska förutsättningarna. Den kommunala ekonomin har samma enkla regler som vilken hushållskassa som helst - det gäller att inkomsterna täcker utgifterna.

Budget - planerar och styr framåt

En budget i balans är något som är fastställt i kommunallagen. Hur stort överskottet ska vara preciseras inte i lagen men det vanliga är att en kommun budgeterar för mellan en och två procents överskott. I kommunens budget redovisas de ekonomiska ramarna för kommande år inom olika ansvarsområden. Budgeten är viktig för både ekonomisk planering och styrning. I budgeten finns också information om mål och riktlinjer för verksamheten.

Årsredovisning - summering av året som gått

Årsredovisningen ger en sammanfattande information om vad verksamheterna i kommunen har gjort det senaste året. Årsredovisningen visar vad verksamheten har utfört, finansiering och ekonomisk ställning vid årets slut. I en kommun ska årsredovisningen upprättas av kommunstyrelsen. Det är kommunfullmäktige som godkänner årsredovisningen.

Översiktsbild över foldern Vi summerar 2023 och planerar 2024

Förenklad budget och årsredovisning

För att öka tillgängligheten och intresset för hur arbetet med mål, verksamhet och ekonomi i en kommun går till tar Kungsörs kommun fram en förenklad årsredovisning och budget. Den förenklade redovisningen ska ses som ett komplement till de fullständiga dokumenten, mål och budget med ekonomisk plan samt årsredovisning.

Härifrån kom pengarna 2023

Härifrån kom pengarna som Kungsörs kommun disponerade under 2023 fördelat på en hundralapp. Se illustration.

Härifrån kom pengarna som Kungsörs kommun disponerade under 2023 fördelat på en hundralapp.Förstora bilden

Så här användes pengarna 2023

Så här användes varje hundralapp till Kungsörs kommuns verksamheter 2023. Se illustration.

Så här användes varje hundralapp till Kungsörs kommuns verksamheter 2023.Förstora bilden


Ekonomikontorets uppgift

Ekonomikontoret hanterar förutom budget och bokslut även bland annat fakturering och in- och utbetalningar. Om du undrar över något som rör kommunens ekonomi är du välkommen att kontakta kommunens ekonomichef.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: