Missbruk och beroende

Öppenvårdsenheten erbjuder följande gällande riskbruk eller beroende.

Behandlingsformer

Metoder som används är bland annat:

  • Återfallspreventionsprogrammet
  • Stöttande samtal utifrån MI-grund, motiverande samtal
  • Stödsamtal utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT)
  • Tolvtegsbehandling

Ansökan

Är du i behov av behandling eller stöd ansöker du om detta via socialtjänstens mottagningsfunktion.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: