Felparkeringsavgift

Polisen och parkeringsvakter kontrollerar att parkeringsbestämmelserna följs på gator och vägar. Om du parkerar fel där generella parkeringsregler eller lokala parkeringsföreskrifter gäller så kan du få betala en felparkeringsavgift. Den som övervakar fäster en parkeringsanmärkning på fordonet eller lämnar den till föraren. Det är fordonsägaren som ansvarar för att avgiften betalas.

Betalning av felparkeringsavgift

Du är skyldig att betala felparkeringsavgiften även om du anser att den är felaktig. Betalningen ska ske inom angiven tid. Om du inte betalar i tid kommer först en uppmaning och sedan ett åläggande till fordonsägaren att betala. Vid åläggandet höjs avgiften. Betalar då inte ägaren lämnas ärendet till kronofogdemyndigheten för indrivning.

Felaktig felparkeringsavgift

Har du fått en parkeringsanmärkning som du anser felaktig kan du begära rättelse. Vänd dig då till den polismyndighet som finns angiven på anmärkningen.

Kommunen kan inte ta tillbaka en felparkeringsavgift, du måste vända dig till polisen om du anser att avgiften delats ut felaktigt


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här