Felparkeringsavgift

Polisen och parkeringsvakter kontrollerar att parkeringsbestämmelserna följs på gator och vägar. Om du parkerar fel där generella parkeringsregler eller lokala parkeringsföreskrifter gäller så kan du få betala en felparkeringsavgift. Den som övervakar fäster en parkeringsanmärkning på fordonet eller lämnar den till föraren. Det är fordonsägaren som ansvarar för att avgiften betalas.

Betalning av felparkeringsavgift

Du är skyldig att betala felparkeringsavgiften även om du anser att den är felaktig. Betalningen ska ske inom angiven tid. Om du inte betalar i tid kommer först en uppmaning och sedan ett åläggande till fordonsägaren att betala. Vid åläggandet höjs avgiften. Betalar då inte ägaren lämnas ärendet till kronofogdemyndigheten för indrivning.

Felaktig felparkeringsavgift

Om du anser att felparkeringsavgiften är felaktig, ska du ansöka om rättelse eller bestrida parkeringsanmärkningen hos Polismyndigheten.

Besök vår hemsida på www.polisen.se/parkeringsanmarkning för e-tjänst, blanketter och information om hur du går till väga. Ange varför du anser att parkeringsanmärkningen är felaktig samt registreringsnummer och det OCR-nummer som framgår på anmärkningen. Kommunen kan inte ta tillbaka en felparkeringsavgift, du måste vända dig till polisen om du anser att avgiften delats ut felaktigt

För att ärendet ska behandlas måste det ha kommit in inom sex månader efter det att avgiften har betalats eller Kronofogden vidtagit åtgärder för indrivning.

Bestämmelser finns i lagen (1976:206) och förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift samt Transportstyrelsens föreskrift (TSFS 2012:115).

  • Frågor om parkeringsanmärkningen hänvisas till kommunen.
  • Frågor om betalning hänvisas till Transportstyrelsen.
  • Frågor om bestridande hänvisas till Polismyndigheten.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: