Fritidshem

Alla barn som är 6-13 år kan gå på fritidshem (fritids) före och efter skoldagen.

Barn klättrar i nät

Fritidshemmets uppgift är att komplettera grundskolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

I Edlevo webb kan du:

  • ansöka om fritidsplats
  • lägga till och ändra inkomstuppgifter
  • lägga fritidshemsschema för ditt barn
  • lägga in och ändra dina kontaktuppgifter

Logga in i Edlevo webb för vårdnadshavare här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Kräver BankID eller Freja eID).

I Edlevoappen kan du:

  • lägga fritidshemsschema för ditt barn
  • se skolschema för ditt barn
  • göra frånvaroanmälan
  • lägga in och ändra dina kontaktuppgifter
  • säga upp fritidsplats (ange ditt barns sista närvarodag vid uppsägning. Uppsägningstiden på 60 dagar räknas från den dagen du skickar in din uppsägning av platsen. Du har rätt att nyttja platsen under uppsägningstiden)

För att kunna använda e-tjänst eller app behöver du ha bank-ID eller Freja eID.

Logga in till Edlevoappen på webben här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner appen Edlevo på din mobil eller surfplatta:

Manualer

Fler länkar

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: