Fritidshem

Alla barn som är 6-13 år kan gå på fritidshem (fritids) före och efter skoldagen.

Barn klättrar i nät

Fritidshemmets uppgift är att komplettera grundskolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

I vår e-tjänst kan du:

  • ansöka om fritidsplats
  • lägga till och ändra inkomstuppgifter
  • lägga fritidshemsschema för ditt barn
  • lägga in och ändra dina kontaktuppgifter

I appen Edlevo kan du:

  • lägga fritidshemsschema för ditt barn
  • se skolschema för ditt barn
  • göra frånvaroanmälan
  • lägg in och ändra dina kontaktuppgifter
  • säga upp fritidsplats (ange ditt barns sista närvarodag vid uppsägning. Uppsägningstiden på 60 dagar räknas från den dagen du skickar in din uppsägning av platsen. Du har rätt att nyttja platsen under uppsägningstiden)

För att kunna använda e-tjänst eller app behöver du ha bank-ID eller Freja eID.

Vår e-tjänst

Ladda ner appen Edlevo på din mobil eller surfplatta:

Manualer

Fler länkar

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: