Avgifter inom äldreomsorgen

Kommunen får ta ut avgifter inom omsorgen om äldre och
funktionsnedsatta enligt socialtjänstlagen (SoL).

Skål med pengar

Vi tar ut avgifter för våra biståndsbedömda insatser. Avgifterna baseras på dina inkomster och utgifter. Det innebär att om du har väldigt låga inkomster kan insatserna komma att bli gratis, medan det å andra sidan finns ett högkostnadsskydd så att det inte kan bli hur dyrt som helst. Maxtaxan är 2575 kronor per månad för år 2024.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: