Hissar

Hissar ska besiktigas innan de tas i bruk och sedan med återkommande intervaller. När hissen godkänts och tagits i bruk är det fastighetsägaren som ska se till att besiktningen utförs.

Nyinstallerad hiss i entrén till Västra Mälardalens Myndighetsförbund och Högskolecentrum i Arboga

Besiktning ska utföras av en besiktningsman från ett av SWEDAC ackrediterat besiktningsorgan. När besiktning utförts anslås detta i hissen. Anslaget upplyser om när besiktningen är gjord, hur många som samtidigt kan använda hissen, maxlast, vilken typ av hiss det är och när nästa besiktning ska utföras.

Det är Västra Mälardalens Myndighetsförbund som är tillsynsmyndighet för hissar och du kan vända dig till förbundets bygglovenhet om du har ytterligare frågor.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: