Psykisk ohälsa

Kommunen har ansvar för att psykiskt funktionshindrade får det stöd och den hjälp de behöver för att klara sitt dagliga liv. Stöd och hjälp kan innebära boendestöd, sysselsättning samt stödboende.

För att få stöd och hjälp måste du ansöka hos biståndshandläggare om utför en utredning och bedömning för att avgöra dina behov.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: