Klagomål till miljö och hälsoskyddsenheten

Om du har ett klagomål till miljö- och hälsoskyddsenheten kan detta lämnas via vanlig post, e-post eller via telefon. Alla klagomål diarieförs.

Anonyma klagomål

Kom ihåg att om du vill vara anonym ska du inte uppge namn eller telefonnummer. Använd exempelvis en e-postadress där ditt riktiga namn inte framgår. Myndighetsförbundet får inte hemlighålla vem som klagat om vi känner till vem det är.

Innan du lämnar ett klagomål

Om möjligt, kontakta den felande personen själv innan du kontaktar oss. Dels måste den som stör få veta att han eller hon orsakar ett problem innan vi kan kräva åtgärder, dels orsakar ett oväntat brev från miljö- och hälsoskyddsenheten större osämja än ett personligt samtal.

Bor du i flerbostadshus ska du alltid kontakta fastighetsägare eller bostadsrättsstyrelse innan du kontaktar oss om problemet.

Avgifter för klagomål

Om ett klagomål efter inspektion visar sig vara befogat, det vill säga att någon bestämd person orsakar en olägenhet eller miljöskada, så får den personen bekosta miljö- och hälsoskyddsenhetens arbete i ärendet. Vid obefogade klagomål tas inga avgifter ut.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Peppol: 0007:2120002056

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Hantera ditt lösenord

Translate this page: