Lättläst om kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige bestämmer i kommunen.
Kommunfullmäktige är som kommunens riksdag.

När det är val väljer de som bor i kommunen
vilka 31 personer som ska vara med i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige bestämmer om viktiga frågor.
Viktiga frågor är till exempel hur
kommunens pengar ska användas.
Viktiga frågor kan också vara
hur mycket invånarna ska betala i skatt
eller hur mycket barnomsorgen ska kosta.

Politikerna i kommunfullmäktige träffas en gång i månaden.
Det står i tidningen och på kommunens webbplats
när kommunfullmäktige ska ha möte.

Du får gärna vara med och lyssna
på kommunfullmäktiges möten.
Innan mötet börjar
kan du ställa frågor om du
undrar över något.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: