Ordlista

Eftersom vi vill att det ska vara lätt att göra rätt i Kungsör har vi gjort en ordlista kopplad till upphandling och vår anbudsskola.

Köpt royaltyfribild från Scandinav Bildbyrå (Bildarkivet). Får användas av Kungsörs kommun i icke kommersiella sammanhang.

Samla modet att ta steget

Vi har sammanställt en kort ordlista över begrepp som är vanliga när man talar om upphandling.

Anbud

Ett anbud är det bindande svar som du, i form av leverantör, lämnat utifrån ett förfrågningsunderlag från en upphandlande myndighet.

Direktupphandling

Direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering och utan krav på anbud i en viss form. Läs mer om direktupphandling under fliken regler för upphandling.

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlaget är ett samlingsbegrepp för det dokument med tillhörande bilagor som innehåller förutsättningarna för upphandlingen. Det är den upphandlande myndigheten (kommunen) som utformat förfrågningsunderlaget och annonserar ut detta.

I förfrågningsunderlaget ska det bland annat framgå teknisk specifikation eller uppdragsbeskrivning, krav på leverantör, administrativa och kommersiella villkor med mera. Det ska även ingå information om hur du lämnar ett anbud och hur utvärdering av anbud kommer att gå till samt hur val av leverantör sker.

Förordning

En förordning är regler som inte får konsekvenser för enskilda medborgare och företag och som regeringen kan besluta direkt om genom att utfärda en förordning.

Ramavtal

Ett ramavtal är ett samlingsbegrepp för ett köpeavtal när till exempel olika verksamheter behöver köpa in varor och tjänster av samma typ, vid upprepade tillfällen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: