Planprogram

Fler människor - fler bostäder. Kungsör växer och därför har vi tagit fram ett planprogram som anger inriktningen för tätortens utveckling och ska ses som ett komplement till den gällande översiktsplanen.

Utsikt över Kungsör

Förslaget har varit ute på medborgardialog och samråd där medborgare, myndigheter och politiska partier har lämnat synpunkter. Efter synpunkterna reviderades det ursprungliga förslaget. Den reviderade versionen antogs av kommunfullmäktige i september 2021.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här