Bassängbad och badstränder

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tillsynsansvar för badplatser och bassänger. Det innebär att förbundet kontrollerar att vattenprover tas av ansvariga samt att åtgärder vidtas om proverna visar på dålig vattenkvalitet.

Den som driver en badanläggning ansvarar för att kontroller av vattnet sker i enlighet med föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten (bassängbad) respektive Havs- och vattenmyndigheten (strandbad).

Anmälningsplikt

Den som vill driva badanläggning som används av allmänheten eller nyttjas av många människor måste anmäla detta innan verksamheten påbörjas. Detta gäller bassängbad, exempelvis pooler eller badtunnor, det vill säga bassänger som är menade att rymma mer än en badande per gång, utan tömning och rengöring mellan varje badande.

Utebliven anmälan innebär en miljösanktionsavgift på 3000 kronor.

Provresultat och skyltning

För bassängbad anpassas provtagningen efter verksamhetens omfattning. Vill man veta resultatet av provtagningen kan man kontakta verksamhetsutövaren eller tillsynsmyndigheten.

När det gäller strandbad har Kungsörs kommun möjlighet att rapportera resultaten av provtagning till ”Badplatsen” (en portal för alla Sveriges badplatser). För strandbad påverkar vattenkvaliteten under en fyraårsperiod bedömningen av vattenkvaliteten. Om vattnet tillfälligt är otjänligt ska detta skyltas.

EU-bad

Sveriges föreskrifter om badvatten är baserade på ett EG-direktiv och gäller för sådana badplatser som utgör ”EU-bad”. Kommunerna väljer själva ut vilka badplatser som ska utgöra EU-bad men det är vanligen badplatser med ett ”stort antal badande per dag” (i snitt omkring 200 personer per dag under säsong). För mindre badplatser är rekommendationen att man ändå följer badvattenföreskrifterna avseende provtagning och rapportering.

Algblomning och badklåda

Algblomningar är ett naturligt inslag i vattenmiljön men vissa sorters alger kan vara giftiga för människor och djur. Badklåda orsakas av en liten parasit som oftast finns i grunt, varmt vatten.

Blanketter

Anmälningsblanketter finns att hämta i kommunens blankettdatabas.

Mer information

  • Kommunens taxor och avgifter
  • Folkhälsomyndighetens webbplats
  • Badplatsen (nationell webbplats för badvattenkvalitet)
  • Havs- och vattenmyndighetens webbplats
  • Miljösanktionsavgifter (SFS 2012:259) på notisum.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: