Dela med dig av dina Kungsörsbilder

I Kungsör finns många bildsköna ställen och platser. Kungsörs kommun vill gärna ta del av dina bilder med Kungsörsmotiv.

De bilder du skickar in får Kungsörs kommun därefter rätt att fritt och utan kostnad använda. Sammanhang där bilderna kan komma att användas är:

 • på kommunens webbplats, Facebook och övriga sociala medier
 • i trycksaker, som broschyrer, foldrar, annonser och affischer
 • i övrigt informations-, kommunikations- och marknadsföringsmaterial för Kungsörs kommuns räkning

Viktiga uppgifter vi behöver

När du laddar upp en bild måste du ange:

 • Ditt namn och din e-postadress

I rutan "Information om/beskrivning av bilden" vill vi att du:

 • Kort beskriver var bilden är tagen
 • Berättar när bilden togs (datum)
 • Namnger fotografen, om det inte är du själv som tagit bilden. Då behövs även kontaktuppgifter (telefon eller e-post) till fotografen. 
 • Om det finns identifierbara människor på bilden vill vi att du:
  - namnger personerna som går att identifiera
  - lämnar kontaktuppgifter (telefon eller e-post) till dem
  - intygar att de lämnat sitt medgivande att publiceras i de sammanhang som nämns ovan.

Ladda upp dina bilder här


 • När bildfilen laddats upp visas en grön ruta med filnamn och bildens storlek.
 • Du kan forsätta att ladda upp fler bilder genom att upprepa proceduren.
 

Tack för att du bidrar med bilder till kommunens bildbank!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: