Avgifter och taxor för ärenden enligt alkohollagen

Vid ansökan om serveringstillstånd tar kommunen ut en avgift. Avgiften varierar utifrån vilken typ av tillstånd som ansökan avser. Avgiften utgår från självkostnadsprincipen, dvs. den ska motsvara det arbete som kommunen lägger ned för att bereda ärendet.

Ärendetyp

Andel (%) av prisbasbeloppet:
57 300 kr

Avgift (kr) år 2024

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

25%

14 325 kr*

Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap

25%

14 325 kr*

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

20%

11 460 kr*

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

2,5%

1 433 kr*

Stadigvarande förändring av serveringstillstånd, mindre (ex. lokaler, serveringstider, drycker)

8%

4 584 kr

Stadigvarande förändring av serveringstillstånd, betydande (ex. ändrade bolagsföreträdare)

15%

8 595 kr

Återkommande tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (festival)

12,5%

7 163 kr*

Nyansökan inom 3 månader (ej godkänt kunskapsprov)

10%

5 730 kr

Tillfällig förändring i serveringstillstånd

2,5%

1 433 kr

Pausservering

8%

4 584 kr*

Ansökan från konkursförvaltare

12,5%

7 163 kr

Provsmakning

8%

4 584 kr*

Anmälan av lokal (catering)
- Första tillfället
- Redan godkänd lokal

 

2%

0%

1 146 kr

Anmälan kryddning sprit

0%


Kunskapsprov nr 2 och nr 3

2%

1 146 kr

Förseningsavgift restaurangrapport


1 000

*=Första kunskapsprovet (av tre) ingår i ansökan

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: