Uteklassrum

På Björskogsskolan finns en strävan efter att vara utomhus så mycket som möjligt och vi jobbar aktivt med utomhuspedagogik.

Exempelbild från MediaflowPro

Som ett led i utomhusarbetet har ett uteklassrum byggts i den närbelägna skogen.

Skyddar mot väder och vind

Uteklassrummet är en naturlig samlingsplats vid våra utedagar och en plats för undervisning utomhus. Det går att bedriva undervisning året runt då
halvväggar och tak skyddar. En eldstad ger värme och möjlighet att tillaga mat
över öppen eld.

I anslutning till uteklassrummet finns en skogsslinga där olika naturliga
stationer används som grupparbetsrum i det utepedagogiska arbetet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här