Energi, uppvärmning och transporter

Energi är viktigt för vår livskvalitet och för att samhället ska fungera. Samtidigt påverkar vår energianvändning miljön. Tillsammans kan vi bidra till att minska den negativa påverkan. Här hittar du information om energifrågor, energibesparande åtgärder och olika uppvärmningsystem.

Solenergi, solpaneler

Den negativa klimatpåverkan som utsläppen av växthusgaser till atmosfären ger upphov till påverkar såväl Sverige och Europa som hela vår planet. Energi- och klimatfrågan är därför med sin miljöpåverkan en av de största utmaningarna som världen och Kungsörs kommun står inför. Frågan har även en tydlig koppling till kommunikationer, sysselsättning och näringslivsutveckling. Det sätt som vi arbetar med energi- och klimatfrågor är därför av betydelse för en hållbar samhällsutveckling i Kungsörs kommun.

Här på kommunens energi- och uppvärmningssidor får du information om vem du vänder dig till för att få råd i frågor om just energi, och klimat. Du får även tips om hur du kan spara energi och information om hur vi människor påverkar klimatet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: