Råd för livsmedelslokaler

Vid utformning av livsmedelslokal är det viktigt att tänka på de flöden som uppstår. Flödena för varor, personal, avfall, med mera, ska inte leda till risk för kontaminering av livsmedlen. Separera ”rena” och ”smutsiga” moment.

Följande kriterier beskrivs i förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.

 • Lokalen ska vara utformad och materialen i golv, väggar, tak och arbetsytor ska vara valda så att underhåll och rengöring underlättas.
 • Lokalen ska ge skydd mot skadedjur (exempelvis genom att man kan sätta nät för öppningsbara fönster).
 • Det ska finnas tillräckliga förvaringsmöjligheter för livsmedel (separat från annan förvaring och temperaturreglerat vid behov).
 • Det ska finnas tillräckliga arbetsutrymmen för att olika arbetsmoment ska kunna utföras utan hygieniska risker.
 • Det ska finnas minst ett handtvättfat i köket (lättåtkomligt, centralt placerat).
 • Det ska finnas ett tillräckligt antal toaletter för personal (får inte vara direkt förbundna med utrymmen där livsmedel hanteras).
 • Vid behov ska det finnas tillräckligt antal lämpliga omklädningsrum, samt separat (ren) förvaring av skyddskläder för kökspersonal.
 • Städutrustning samt rengörings- och desinfektionsmedel ska förvaras separat från livsmedel.
 • Avfallsförvaring i köket ska ske i skåp eller tunna med lock. Bortskaffande av avfall ska kunna ske utan risk för kontaminering av livsmedel.
 • Avlopp ska vara adekvata för avsett ändamål (utformade och konstruerade så att risken för kontaminering undviks).
 • Ventilation ska vara tillräcklig för ändamålet och enkel att komma åt för underhåll. Riktningen på luftflöden ska gå från ”rent” till ”smutsigt”.
 • Belysningen ska vara tillräcklig (naturlig och/eller artificiell).

För verksamheter som inte utgör renodlade livsmedelsverksamheter kan eventuellt mindre undantag från dessa krav medges.

Telefontider Livsmedel


Har du frågor eller behöver vägledning angående din livsmedelsverksamhet är våra telefontider 13:00-14:30.
0589-67 02 00

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: