Djur och natur i Kungsör

I Kungsör finns många fina och unika naturområden.

I början av 1970-talet påbörjades ett omfattande arbete med att restaurera igenväxande hagmarker i Kungsörs kommun. Genom varsam och målmedveten restaurering har man kunnat bevara en rik flora och ett attraktivt kulturlandskap. Idag finns ett 70-tal områden restaurerade i kommunen.

Det praktiska arbetet i hagarna sköts till viss del av det kommunala naturvårdslaget under sakkunnig ledning och i tätt samarbete med markägare.

Naturvårdsarbetet bedrivs på två olika fronter. Restaurering och skötsel av naturområden är basen i verksamheten medan en rad olika projekt har drivits för att uppmärksamma de värden som finns och göra dem lättillgängliga för besökaren.    

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 06 augusti 2019

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

 

Organisationsnr: 212000-2056

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: