Yrkespaket lokalvård

I samverkan med Arboga och Köpings kommun erbjuder vi i höst denna yrkesutbildning med APL i kombination med sfi eller svenska som andraspråk.

Nu har du möjlighet att komma i kontakt med arbetsmarknaden redan under utbildningen. Om du vill öka dina chanser att få jobb inom städbranschen är det här utbildningen för dig!

Studieupplägg och arbetsplatsförlagt lärande APL

Utbildningen är en kombinationsutbildning där du läser yrkeskurser på gymnasial nivå kombinerat med sfi eller svenska som andra språk. Under utbildningen finns dina lärare där och följer upp och stöttar dig under hela utbildningen.

Då teori och praktik varvas under hela utbildningen ger det dig en bra grund där både yrkeskunskaperna och studierna i svenska är branschinriktade. Utbildningen är till stor del arbetsplatsförlagd vilket innebär att du redan från start kommer i kontakt med arbetslivet och arbetsgivare och får en utbildning som är helt anpassad efter branschens behov av kompetens.

Utbildningen ger rätt till studiemedel från CSN.

Kurslängd och ansökan

Utbildningstiden är på 30 veckor med start den 28 oktober 2024.

Vi behöver din ansökan senast den 7 juni.

Förkunskaper och krav för deltagande

  • Utbildningn kräver eget engagemang, motivation och ansvar
  • Du ska vara klar med SFI C eller ha motsvarande kunskaper
  • Kunna bära arbetskläder som är obligatoriska för arbetet


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: